Villafences

Liên hệ - góp ý

Tư vấn, thiết kế miễn phí theo yêu cầu khách hàng
Họ tên : (*)
Email : (*)
Địa chỉ : (*)
Điện thoại : (*)
Tiêu đề : (*)
Nội dung liên lạc : (*)
Mã bảo vệ : (*)
 
 
VILLAFENCES
MAIN OFFICE
2 Nguyen The Loc St, Ward 12, Tan Binh Dist , Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: +84 28 3600 9986  -  Fax: +84 8 7302 5124
HA NOI OFFICE
10 Floor, C’land Tower, Nam Dong Ward, Dong Da Dist, Ha Noi City, Viet Nam
Tel: +84 4 66587898  -  Fax: +84 4 35739938
DISTRIBUTORS IN DA NANG
865 Nguyen Luong Bang St, Hoa Hiep Nam Ward, Lien Chieu Dist, Da Nang City, Viet Nam
Tel: +84 5113 551188  -  Fax: +84 5113 551188
FACTORY
Lot 4 – 120, 121, 122 Group 2, Dong Tac Village, Tan Dong Hiep Ward, Di An Dist, Binh Duong Prov ince, Viet Nam
Tel: Tel: 0650 377 5831
SHOWROOM DUBAI
Vchoice 55, 6A street, Al Quoz 3, Dubai, UAE
Tel: +97 143 468 816
www.villafences.com
HOTLINE

0902 117 749