Villafences

Tuyển dụng

Cập nhật tin tuyển dụng mới nhất của Villafences
11122015
Tuyển dụng kiến trúc sư

Tuyển dụng kiến trúc sư

Villafences tuyển dụng kiến trúc sư làm việc tại Văn phòng TP.HCM, Nhà máy Bình Dương
27112015
Tuyển dụng hành chính nhân sự

Tuyển dụng hành chính nhân sự

Soạn thảo các công văn, quyết định, ban hành tới toàn thể công nhân viên trong công ty. Cập nhật, xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu chung áp dụng cho toàn thể nhân viên. Quản lý biểu mẫu, tài liệu của công ty

27112015
Chỉ huy trưởng & Chỉ huy phó công trình

Chỉ huy trưởng & Chỉ huy phó công trình

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc tình hình thi công tại công trình bao gồm: tiến độ, chất lượng, biện pháp thi công, ATLĐ-VSMT ... Trực tiếp chỉ đạo xử lý hiện trường khi có vấn đề xảy ra trong quá trình thi công.

27112015
Trưởng đại diện kinh doanh tại Đà Nẵng - Nha Trang

Trưởng đại diện kinh doanh tại Đà Nẵng - Nha Trang

Trong chiến lược phát triển thị trường rộng khắp trên toàn quốc của mình, Công ty Villafences cần tuyển Trưởng đại diện kinh doanh tại khu vực Nha Trang và Đà Nẵng. 
27112015
Tuyển dụng công nhân

Tuyển dụng công nhân

Villafences tuyển dung Công Nhân Cơ Khí , Công Nhân Sơn, Nhân Viên Chạy Máy CNC làm việc tại Nhà máy Bình Dương                                                                                                                                         5 Trang  1 2 3 4 5 
HOTLINE

0902 117 749