Dự án Masteri Thảo điền

Chi tiết
công trình

Tọa lạc ngay tại trung tâm Thảo Điền Quận 2, mặt tiền Xa Lộ Hà Nội
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

Đang cập nhật