Villa Chị Phương – Quận 2, Hcm

Chi tiết
công trình

Công ty Villafences cung cấp hạng mục Cửa cổng, Hàng rào, Lan can cho nhà khách hàng Tiểu Phương - Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

1(3)

2(3)3(1)

Đang cập nhật