Khách Sạn Phượng Hoàng – Bắc Ninh

Chi tiết
công trình

Villafences cung cấp hạng mục cầu thang, lan can cho khách sạn Phượng Hoàng - Bắc Ninh.
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

cau thang 01(2)

lan can

lan can 2

lan can 3

Đang cập nhật