Anh Bình – Quận 2, Hcm

Chi tiết
công trình

Villafenes hoàn thiện lắp đặt hạng mục: Cửa đi, lan can, cầu thang, khung trang trí, lam gió cho công trình nhà anh Bình - Quận 2. Ngoài sản xuất, lắp đặt các sản phẩm có sẵn Villafences còn cung ứng dịch vụ tư vấn, thiết kế theo yêu cầu, sở thích của quý khách.
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

Villafenes hoàn thiện lắp đặt hạng mục: Cửa đi, lan can, cầu thang, khung trang trí, lam gió cho công trình nhà anh Bình – Quận 2. Ngoài sản xuất, lắp đặt các sản phẩm có sẵn Villafences còn cung ứng dịch vụ tư vấn, thiết kế theo yêu cầu, sở thích của quý khách.

Một số hình ảnh biệt thự sau hoàn thiện lắp đặt.

0(6)

2(143)

3(123)

Đang cập nhật