Nhà Anh Chị Hằng (dũng) – Chủ Tịch Kdl đại Nam

Chi tiết
công trình

Villafences hoàn hiện công tác lắp đặt hạng mục: Cửa đi, cửa sổ, cầu thang, lan can, khung bảo vệ cho công trình của chị Hằng - Anh Dũng chủ tịch KDL Đại Nam tại Ngô Đức Kế - Q1. Hy vọng quý khách sẽ cảm thấy thoải mái và hài lòng khi trải nghiệm các sản phẩm của Villafences.
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

Villafences hoàn hiện công tác lắp đặt hạng mục: Cửa đi, cửa sổ, cầu thang, lan can, khung bảo vệ cho công trình của chị Hằng và anh Dũng chủ tịch KDL Đại Nam tại Ngô Đức Kế – Q1. Hy vọng quý khách sẽ cảm thấy thoải mái và hài lòng khi trải nghiệm các sản phẩm của Villafences.

Hình ảnh biệt thự sau hoàn thiện lắp đặt:

1(15)

2(15)

4(2)

6(1)

7(1)

Đang cập nhật