Villa Anh Mười – Chủ Tịch Tập đoàn Five Star

Chi tiết
công trình

Công ty Villafences cung cấp hạng mục: Cửa cổng, Hàng rào, Lan can ban công cho nhà anh Mười - Chủ tịch tập đoàn Five Star
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

1(19)

2(18)

Đang cập nhật