Villa Anh Sơn – Chủ Tịch Công Ty Bđs Khang điền

Chi tiết
công trình

Công ty Villafences cung cấp hạng mục: Cửa đi, Khung bảo vệ, Lan can cho nhà Anh Sơn - Chủ tịch Công ty Bất Động Sản Khang Điền.
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

1(20)

2(19)

3(14)

5(1)

8

9

1011

12

Đang cập nhật