Villa Anh Thám – Tân Bình, Hcm

Chi tiết
công trình

Công ty Villafences cung cấp hạng mục: Cửa cổng, Hàng rào, Cầu thang, Lan can ban công cho nhà anh Thám - Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

1(9)

2(9)

3(6)

4

Đang cập nhật