Villa Anh Trung – Kontum

Chi tiết
công trình

Villafences hoàn thiện hạng mục: Cửa cổng, hàng chông, khung bảo vệ tường rào, lan can ban công cho nhà Anh Trung tại Nguyễn Trãi - KonTum. Sở hữu công nghệ tiên tiến, Villafences tự tin trao đi giá trị hoàn hảo và bền vững...
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

Villafences hoàn thiện hạng mục: Cửa cổng, hàng chông, khung bảo vệ tường rào, lan can ban công cho nhà Anh Trung tại Nguyễn Trãi – KonTum. Sở hữu công nghệ tiên tiến, Villafences tự tin trao đi giá trị hoàn hảo và bền vững…

cua cong dep 1

cua cong dep 2

cua cong dep 3

Đang cập nhật