Villa anh Đức – Hòa Bình

Chi tiết
công trình

Công ty Villafences cung cấp hạng mục: Cửa cổng, Hàng rào, Lan can ban công, Mái kính cho nhà Anh Đực - Hòa Bình
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

1(151)

2(145)

3(125)

lan can 1

lan can 2(1)

lan can 3(1)

Đang cập nhật