Villa anh Hồ Xuân Năng – Chủ Tịch HĐQT CTCP Vicostone

Chi tiết
công trình

Công ty Villafences cung cấp hạng mục: Cửa cổng, Hàng rào, Mái kính cho nhà anh Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Công ty Đá Thạch Anh Vicostone
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

1(154)

2(147)

Đang cập nhật