Villa chị Hằng – Khu đô thị Spendora – TP.Hà Nội

Chi tiết
công trình

Công ty Villafences cung cấp hạng mục: Cửa cổng, Hàng rào, Lan can ban công cho nhà Chị Hằng Spendora - Hà Nội
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

1(156)

2(148)

3(127)

4(103)

5(74)

Đang cập nhật