Villa chị Oanh – Khu đô thị Yên Hòa – Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Chi tiết
công trình

Công ty Villafences cung cấp hạng mục: Cửa cổng, Hàng rào, Lan can ban công, Mái kính cho nhà chị Oanh - Khu đôi thị Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

1(155)

3(126)

5(73)

Đang cập nhật