Villafences Cung Cấp Kèo Thép, Mái Tôn Chống Nóng Cho Dự án Trường đại Học Marketing

Chi tiết
công trình

Villafences thằng thầu Dự án Cung cấp & thi công kèo thép hình, mái tôn chống nóng - Công trình khối nhà thư viện - Phụ trợ phục vụ sinh viên trường Đại học Tài chính Marketing tại Quận 7 - Tp HCM
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

Ngày 01 tháng 10 năm 2013, Villafences chính thức ký hợp đồng với Công ty Cổ phần DIC số 4 Về Dự án cung cấp và thi công kèo thép hình, mái tôn chống nóng – Công trình khối nhà thư viện – phụ trợ phục vụ sinh viên Trường Đại học Tài chính Marketing.
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá – Thư viện trường Đại học Tài chính – Marketing là Dự án có nguồn ngân sách nhà nước do Công ty Cổ phần DIC số 4 là nhà thầu chính, chia làm 3 gói thầu:

  1. Gói thầu Xây lắp số 1A: “Đường nội bộ; nhà bảo vệ; hàng rào; điện tổng thể; cấp thoát nước tổng thể”
  2. Gói thầu Xây lắp số 2: “San nền và xây lắp khối nhà thư viện – phụ trợ phục vụ sinh viên”
  3. Gói thầu số 3: “Xây lắp khối nhà Ký túc xá sinh viên”

Với uy tín và chất lượng, Villafences đã được Công ty Cổ phần DIC số 4 tin tưởng khi được chọn là Nhà thầu Cung cấp và lắp đặt cầu thang sắt thoát hiểm cho Dự án Công trình Văn phòng làm việc Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam. Ngày 01 tháng 10 năm 2013, Villafences chính thức ký hợp đồng với Công ty Cổ phần DIC số 4 về Dự án cung cấp và thi công kèo thép hình, mái tôn chống nóng – Công trình khối nhà thư viện – phụ trợ phục vụ sinh viên Trường Đại học Tài chính Marketing.

Du an Truong DH Marketing

Đang cập nhật