Giá trị tích luỹ niềm tin
Villafences

Văn hoá doanh nghiệp

Tầm nhìn & sứ mệnh

TẦM NHÌN TIÊN PHONG, VỊ THẾ DẪN ĐẦU

TẦM NHÌN
Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực Thiết kế - Sản xuất - Thi công và Cung cấp giải pháp về hạng mục kim loại công trình xây dựng chất lượng cao.

SỨ MỆNH
Villafences tiên phong trong cách mạng ứng dụng công nghệ đột phá vào sản xuất sản phẩm chất lượng cao. Không ngừng học hỏi, không ngừng sáng tạo và đa dạng hóa thiết kế, kiến tạo sản phẩm độc đáo trên mọi công trình.

Giá trị cốt lõi

Giá trị tích luỹ niềm tin

Với khách hàng: Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ tận tâm.
Với đối tác: Tin cậy, chính trực, chân thành, phát triển.
Với người lao động: Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần; phát triển môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Với xã hội: Đem lại giá trị gia tăng cho xã hội, hướng đến mục tiêu “Doanh nghiệp Xanh”.

Định hướng phát triển

Sứ mệnh kiến tạo

Mở rộng đầu tư, nâng cấp cải tiến hệ thống cơ sở vật chất: Văn phòng làm việc, nhà máy, công nghệ sản xuất,...
Liên doanh liên kết mở rộng thị trường, tăng thị phần trong nước, phát triển thị trường quốc tế.
Tập trung vào dòng sản phẩm chất lượng cao, độc đáo, sang trọng để nâng tầm thương hiệu.
Cổ phần hóa doanh nghiệp, xây dựng lộ trình hướng đến IPO trong tương lai.
Định hướng phát triển vì cộng đồng, nâng cao giá trị doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu Doanh nghiệp xanh.