Blog
Villafences

Hoạt động nội bộ

Picnic văn phòng HCM Q2.2023

Một chút vitamin Biển cho một năm làm việc cùng nhau

chuyến picnic tuy ngắn ngày nhưng nó cũng phần làm dịu đi những áp lực, căng thẳng trong công việc và quan trọng nhất là gắn kết mọi người lại với nhau

–Hãy cùng nhìn lại những khoảng khắc vui vẻ mà chúng ta đã cùng nhau trải qua tại chuyến picnic này nhé–