Blog
Villafences

Hoạt động nội bộ

VILLA FENCES VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CÙNG HỌC VIỆN PTI

Trong hành trình phát triển sự nghiệp, tập trung phấn đấu để hoàn tốt công việc luôn phải đi đôi với trau dồi, phát triển bản thân không ngừng. Kiến thức dựa trên thực học là năng lực trường tồn, giúp chúng ta chạm đến những cơ hội mới.

ky nang lam viec1

Villa fences là doanh nghiệp luôn hiểu tầm quan trọng của công tác đào tạo, bổ trợ kiến thức thực tiễn cho nhân sự đặc biệt là nhân sự cấp quản lý và chuyên môn. Từ năm 2018, Villa fences đã đầu tư chuyên môn cho nhân sự bằng gói hợp đồng đào tạo trị giá hơn 300 triệu cho toàn bộ khóa học tại Học viện PTI – tổ chức Giáo dục Đào tạo nhân sự, quản lý trung cấp và cao cấp hàng đầu tại Việt Nam.

z3353681735534 feda88a6da9972f8482034b7e6412c6f1

Với mong muốn tất cả CBCNV công ty luôn được trau dồi kiến thức, phát triển hơn nữa khả năng của mình, lãnh đạo Villa fences luôn tạo điều kiện để nhân viên tham gia các khóa học, khóa tập huấn chuyên nghiệp. Tháng 03/2022, Ms. Liên Ái – Nhân sự phòng Kinh Doanh đã hoàn thành khóa học “Kỹ năng bán hàng hiệu quả” tại PTI. Cùng thời điểm đó, Ms. Duyên Trần cũng đã tốt nghiệp khóa học “Quản lý cấp trung” tại học viện này. Không dừng lại ở khối văn phòng, Villa fences còn tập trung đào tạo nhân sự tại nhà máy sản xuất với khóa học “Quản Đốc phân xưởng” nhằm nâng cao năng lực huấn luyện công nhân và điều hành kế hoạch sản xuất.

z3325411078267 f6f9c2a60cf2d0b2561ee9f707c972011

Trên thực tế, việc sử dụng thời gian và tiền bạc để đầu tư, xứng đáng nhất và có ý nghĩa nhất chính là đầu tư cho giáo dục. Kế thừa, vận dụng kiến thức đã được đúc kết của người đi trước để tiến nhanh hơn trong công việc là một sự lĩnh hội khôn ngoan. Giữa rất nhiều doanh nghiệp hiện tại chỉ quan tâm đến doanh số và bài toán lợi nhuận, Villa fences tự hào là đơn vị đề cao giá trị con người, tinh thần đoàn kết và phát triển bền vững trong sự phát triển chung của ngành.