Blog
Villafences

Tin nội bộ

Villafences Gia Nhập Clb Doanh Nhân 2030 Tháng 3/2014

Ngày 27/03/2014, tại Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh, Villafences đã kết nạp vào Câu lạc bộ Doanh nhân 2030.

Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 là một câu lạc bộ của các doanh nhân trẻ, các nhà quản lý trẻ ở Việt Nam trực thuộc Saigon Times Club – một tổ chức đã được thành lập theo quyết định số 1354/UB-VX ngày 09-03-1993 của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh.

Câu lạc bộ là sân chơi tập hợp các nhà doanh nhân trẻ, các nhà quản lý trẻ năng động, sáng tạo, tâm huyết với đất nước, biết gắn những hoài bão của cá nhân với lý tưởng chung phục vụ cho đất nước.

Hòa chung nhiệt huyết đó, Ban lãnh đạo Công ty Villafences cũng không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp, doanh nhân khác để học hỏi kinh nghiệm quản lý, tổ chức, công nghệ, nhằm xây dựng một Villafences vững mạnh phát triển đồng hành cùng các doanh nghiệp khác, và cống hiến cho đất nước.

Vì vậy, ngày 27/03/2014, tại Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ kết nạp Ban lãnh đạo của Villafences vào Câu lạc bộ Doanh nhân 2030.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Doanh nhan 2030 3

Doanh nhan 2030 2

Doanh nhan 2030 1

Doanh nhan 2030 4