Blog
Villafences

Hoạt động nội bộ

VLF mừng sinh nhật chị “Mai Thanh Toán”

Văn phòng Hồ Chí Minh chúc mừng sinh nhật chị Hải – Tp Tài Chính Kế toán, nghệ danh “mai thanh toán”.